KV2 Audio ES1.0 Optional Full Grile

Pełny grill do kolumny ES1.0

Oznaczenie producenta: KVV 987 131

Opcjonalny pełny grill do kolumny ES1.0

Katalog Produktów