Techniczne rozmowy z Georgem Kramperą - Część 1

2016-11-11

Część 1: Czas - wymiar zapomniany w współczesnym profesjonalnym przemyśle Audio.

Żeby zrozumieć w jaki sposób zasady technologii Super Live Audio zapewniają wyśmienitą jakość dźwięku, w pierwszej kolejności musimy skupić się na trzech głównych parametrach które tworzą dźwięk- częstotliwość, poziom i dźwięk. O ile te parametry są ogólnie znane większości, jesteśmy często zaskoczeni w jaki sposób ludzie skupiają się na pewnych elementach specyfikacji jak odpowiedź częstotliwościowa czy poziom ciśnienia akustycznego, bez prawdziwego zrozumienia ich przełożenia na wydajność całego systemu dźwiękowego. Wszystkie te trzy elementy dźwięku muszą być prawidłowo odtwarzane żeby zachować optymalną reprodukcję dźwięku i wzmocnienie.

Patrząc na ograniczenia ludzkiego słuchu, mamy specyfikację która jeżeli jest spełniona przez jakość systemu będzie zapewniać audytorium naturalny, nie koloryzowany dźwięk. Jak pokazano na zdjęciu poniżej, normalny słuch jest w zakresie 0 do 120dB+ poziomu sygnału oraz w paśmie częstotliwości 20Hz do 20kHz. Co jest często zaniedbywane, to waga rozdzielczości w czasie.

Ludzki słuch jest zdolny do rozpoznania definicji czasu (różnicy w nadchodzących dźwiękach) aż do 10 mikro sekund, a najnowsze badania odkryły że ten czas może być niższy, aż do 5 mikrosekund. Dużo przestrzeni dźwiękowej oraz informacji kierunkowej jest bezpośrednio zależna od komponentu czasowego sygnału. Z tego powodu, do zachowania całkowitej reprodukcji dochodzącej fali dźwiękowej o mikrosekundowych interwałów mikrofonu są wymagane ekstremalnie szybkie obwody, oraz wysoka częstotliwość próbkowania.

Większość dyskusji o konstrukcji systemów dźwiękowych toczy się wokół poziomu i pasma częstotliwości, ale nie wokół jednego z najważniejszych czynników - czasu. Szybkości z jaką elektronika oraz przetworniki cyfrowe mogą przetworzyć sygnał dźwiękowy bez jego utraty lub zniekształceń.

 


 

Katalog Produktów