Nowość RCF AX 8042 - Automatyczny mikser cyfrowy

2012-11-05

RCF AX 8042 to bardzo cyfrowa matryca mikserska i auto-mikser, zaprojektowany na platformie potężnych procesorów DSP z wykorzystaniem zaawansowanej elektroniki. Dedykowana jest do aplikacji instalacyjnych i komercyjnych.

Stopień wejściowy matrycy posiada 8 uniwersalnych wejść mikrofonowo-liniowych z włączaniem zasilaniem Phantom +48V, zrealizowanych na odłączanych zaciskach Euroblock. Cztery z wejść posiada również złącza RCA. Sekcja wyjściowa posiada 6 wyjść z czego 4 są symetryczne na zaciskach Euroblock i zawierają matrycę audio, a dwa dostępne są na złączach RCA, i mogą być osobno przetwarzane i łączone do każdego z 4 wcześniejszych.

Dzięki dostępnej mocy przetwarzania można zdefiniować wiele funkcji i parametrów audio, jak na przykład korekcja parametryczna, bramka szumów, kompresja, limiter, opóźnienie, ducking, priorytet, automatyczne ustawienie poziomu i kontrola wzmocnienia, poziomy i wzmocnienie w punktach podziału pasma, jak również filtry i funkcje auto-miksera.

Co więcej w RCF AX 8042 można utworzyć dwie wirtualne jednostki z 4 wejściami i 3 wyjściami każda, co jest bardzo przydatne w aplikacjach prostych pomieszczeń łączonych. Jeżeli trzeba, to każda sekcja może pracować nawet z własnymi zaprogramowanymi funkcjami auto-miksera.

RCF AX 8042 może odbierać 10 sygnałów logicznych i wysyłać sześć; dodatkowo dwa wsparte są przekaźnikiem. Zarówno wejścia jak i wyjścia logiczne dostępne są na zaciskach Euroblock, i są w pełni konfigurowalne razem z wszystkimi innymi parametrami za pomocą Oprogramowania Sterującego zainstalowanego na komputerze PC, podłączonego do gniazda USB na przednim panelu.

Na zaciskach Euroblock tylnego panelu dostępny jest również port szeregowy do którego można podłączyć RCF TS 9918 płaski dotykowy i konfigurowalny zdalny kontroler, lub system innego producenta (np. Crestron, AMX). Do AX 8042 można podłączyć i indywidualnie zaadresować i zaprogramować do ośmiu sterowników TS 9918.

Dzięki cyfrowym portom wejściowym i wyjściowym można zlinkować dwa AX8042, tworząc matrycę z 16 wejściami i 12 wyjściami.

Slot na tylnym panelu umożliwia integrację modułu RCF RdNet w module, dając możliwość kontroli miksera poprzez sieć RdNet.

Do dedykowanego wejścia RJ45 można podłączyć w łańcuchu do 12 mikrofonów zapowiedzi BM3003, które mogą być używane alternatywnie do wejścia 1. Każdy z trzech przycisków można przyporządkować do strefy lub grupy stref. Konsole są wzajemnie blokowane na tej samej linii audio i użycie oraz zajętość raportowana jest diodą. Jeden przekaźnik GPO można ustawić jako zgłoszenie trybu awaryjnego i monitoringu awarii jednostki, obsługiwanej przez system watchdog.

Przedni panel zawiera kilka wskaźników LED, dając informację o aktywności wejść i wyjść, komunikacyjny port szeregowy oraz włączenie GPI-GPO, przydatne podczas testów konfiguracyjnych i debugowania.

RCF AX8042 mieści się w obudowie rack 19” wysokości 1U, posiada uniwersalny 50W zasilacz 100-240VAC, 50/60Hz.

Ilość funkcji w stosunku do ceny jest naprawdę unikatowa, bo po raz pierwszy pojedyncze urządzenie oferuje tak dużą elastyczność i kontrolę, przy wydajności i jakości dźwięku zgodnymi z standardami RCF. RCF AX8042 zostanie wdrożony do produkcji pod koniec roku 2012, i będzie w sprzedaży w szacunkowej cenie 7500zł.

Cechy

 


 

Katalog Produktów