Nowy system nagłośnienia RCF na lotnisku we Florencji.

2012-02-09


Kilka lat temu, budynek terminalu portu lotniczego im. Amerigo Vespucciego wyposażony został w system nagłośnienia firmy RCF.
Od czasu, kiedy to nastąpiło, pojawiły się nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad ewakuacji, połączone z rozwojem technologii. Oznaczało to dla RCF, ponownie wybranemu dostawcy sprzętu, konieczność zapewnienia jeszcze doskonalszego sprzętu, aby wypełnić postanowienia nowych przepisów.

Prace rozpoczęły się w połowie sierpnia 2011 roku, pod nadzorem menadżera projektu firmy RCF, Aristodemo Preda, a cały system był gotowy do użytku już w połowie grudnia. W etapie składania oferty przeprowadzono wiele różnych symulacji akustycznych, potrzebnych do określenia wydajności systemu i jego niezbędnej zgodności. System musi spełniać zarówno wymagania zrozumiałości mowy (informacje publiczne), jakości muzyki w tle, informacji o lotach w formie automatycznych zapowiedzi, jak i te dotyczące standardów bezpieczeństwa w kwestii nagłych wypadków/ewakuacji.

Dzięki EASE 4.3, które jest w stanie przeprowadzić modelowanie 3D, możliwe było dokładne odtworzenie architektury głównych pomieszczeń na komputerze i wyznaczenie „akustycznych odcisków palców”, czyli tego, jak w danym pomieszczeniu głośniki przenoszą dźwięk, symulując ich zachowanie i ostateczny efekt z ogromną precyzją. W ten sposób ciśnienie akustyczne i zrozumialność  (STI) mogą zostać zmierzone, a zgodność z parametrami norm wypełniona.

Struktura podzielona została na 14 odrębnych stref audio, do których dostarczyć można ogłoszenia zarówno „na żywo” i uprzednio nagrane (w tym informacje w sytuacjach zagrożeń), a także muzykę. Każda strefa obsługiwana jest przez dwie lub trzy linie głośników, podpięte pod tę samą liczbę wzmacniaczy w celu jak najlepszej zrozumialności. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu głośników, takie rozwiązanie zapewnia stałą i nieprzerwaną możliwość nadawania komunikatów nawet w przypadku awarii jednej z linii.  Przy użyciu systemu RCF zapewniono budynkowi zupełnie nowy system przesyłowy, wymieniając istniejące przewody, co zapewni możliwość rozszerzenia cyfrowej sieci o budynek nowopowstającego terminalu.

Zarządzaniem strukturą zajmuje się RCF DXT5000, cyfrowy system zgodny z EN 60849. Pozwala to przypisać każdemu elementowi swój własny adres fizyczny celem zupełnej kontroli i obsługi muzyki tła, wywołań, czy celów ewakuacyjnych i w nagłych wypadkach.

Monitorowanie urzadzeń i ich samoistna kontrola mogą być wykonywane przez MU5100, centralną jednostke sterującą, z wejściami i wyjściami audio, bazą ogłoszeń oraz weryfikacją  obwodów głośnikowych i cyfrowych połączeń w czasie rzeczywistym. System jest w pełni konfigurowalny zarówno z panelu MU5100 jak i z interfejsu zainstalowanego na komputerze PC.

Poza podłączeniem do systemu wykrywania ognia za pomocą programowalnych bramek logicznych, system RCF sprzężony jest z automatycznym systemem transmicji dźwięków cyfrowych oraz szeregowym portem dla aktywacji i przesyłu informacji między wszystkimi strefami. Zastosowanie rozwiązań RCF pozwoliło nie tylko dostosować system do wymogów legislacyjnych, leżących w interesie kwestii bezpieczeństwa i elastyczności obsługi, ale jednocześnie rozszerzyć sieć tak, by móc sprostać powiększaniu się lotniska.

Opracowane wersji polskiej: Infomusic.pl


 

Katalog Produktów